Thành lập doanh nghiệp là gì?

Khát khao thành lập doanh nghiệp để hướng đến giấc mơ sở hữu một công ty riêng để tận tâm cống hiến khả năng và công sức của mình cho xã hội là đặc điểm chung thường thấy của khá nhiều bạn trẻ. Khát khao là vậy nhưng làm thể nào để thành lập một doanh nghiệp hợp pháp, nhanh gọn và an toàn là thắc mắc của nhiều người. Trong bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê một số thông tin cần thiết trong quá trình chuẩn bị thành lập công ty, mời bạn theo dõi.

thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Thành lập doanh nghiệp là quá trình tạo dựng một tổ chức với đầy đủ các yếu tố pháp lý để hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ. Các yếu tố bắt buộc phải được nhà nước xác lập bao gồm loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ, lĩnh vực kinh doanh, nguồn vốn, đội ngũ nhân sự điều hành và bộ máy kế toán.

Doanh nghiệp được nhà nước xác lập sẽ được cung cấp Giấy phép kinh doanh, trong đó có chứa các nội dung mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Doanh nghiệp sau khi được nhà nước cung cấp Giấy phép kinh doanh sẽ được bảo hộ bằng luật pháp đối với chủ thể. Ví dụ như tên doanh nghiệp được bảo hộ độc quyền, các sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp cũng đồng thời được bảo vệ và bảo hộ.

Ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp

Việc thành lập doanh nghiệp ngoài việc làm thoả mãn giấc mơ làm giàu cho bản thân, ngoài ra nó còn chứa nhiều ý nghĩa cho xã hội.

Thứ nhất là sau khi thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ đóng thuế cho Nhà nước, và số tiền thuế này đóng góp cho nhà nước trả lương nuôi dưỡng cán bộ công viên chức, thuế này còn đóng góp cho việc xây dựng đường xá và các dịch vụ công ích xã hội.

Doanh nghiệp là một phần trong cộng đồng các tổ chức kinh tế doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Như vậy, thành lập doanh nghiệp không chỉ là đảm bảo quyền lợi cho chủ thể doanh nghiệp mà còn góp phần đảm bảo trật tự quản lý nhà nước, đảm bảo quyền của các chủ thể khác. Chính vì vậy, có thể nói TLDN vừa là nhu cầu tất yếu vừa là đòi hỏi mang tính nghĩa vụ đối với mỗi doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế chung của cả nước.

0Shares