Cách thức thành lập Công ty cổ phần

Câu hỏi: Cách thức thành lập công ty cổ phần là gì? Thành lập công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp thì có ưu điểm gì?

Trả lời: Chào bạn!

Công ty cổ phần là gì? Theo luật định, công ty cổ phần là dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn. Nghĩa là pháp nhân công ty và những sáng lập viên (chủ sở hữu) tồn tại độc lập với nhau.

Công ty cổ phần có quyền hạn kêu gọi vốn từ các cá nhân, doanh nghiệp hoặc các tổ chức tài chính khác. Vốn góp được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Để thành lập công ty cổ phần thì các đồng sáng lập viên cần phải chuẩn bị các thủ tục cần thiết như sau:

1. Các thủ tục cần thiết để thành lập công ty cổ phần

Để thành lập doanh nghiệp, cụ thể ở đây là công ty cổ phần thì chúng ta cần phải tuân theo trình tự 2 bước như sau: (1) đầu tiên chuẩn bị các tờ khai và điền thông tin theo yêu cầu; (2) Nộp các tờ khai đến cơ quan Nhà nước và chờ được cấp Giấy phép kinh doanh.

1.1- Chuẩn bị các tờ khai và điền thông tin theo yêu cầu

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, tờ khai để thành lập công ty cổ phần gồm có:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

(2) Dự thảo điều lệ công ty cổ phần  (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) (mẫu tham khảo);

(3) Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (mẫu quy định);

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

–  Nếu cổ đông sáng lập công ty cổ phần là tổ chức:

+ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).

(5) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;

(6) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

(7) Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

(8) Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

2. Nộp tờ khai đến Phòng đăng ký kinh doanh và chờ nhận giấy phép kinh doanh

Sau khi hoàn tất điền thông tin tờ khai và đem hồ sơ nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh, sau 5 ngày làm việc chúng ta sẽ nhận được kết quả.

 

0Shares